איך נשתף פעולה?

מה נעשה יחד?

פיתוח קהילת משתמשים סביב מוצר או שירות עוסקת במקסום הערך. הערך למיזם והערך למשתמש. 

התבוננות שלי היא על מיזם ומשתמשים כמערכת אחת. מערכת חברתית כלכלית קהילתית, בה כל חלק מפרה את היתר, וטובתם של הכלל גדלה. ככל שנעמיק את ערוצי התקשורת על בסיס שיתופיות, אחריות חברתית סביבתית ואמון – נוכל ליצור שינוי אמיתי.

  • אסטרטגיה לקהילת אימפקט 

על איזו בעיה \ צורך המיזם בא לענות?

מהי תמונת המציאות הרצויה ביותר?

מהם מכלול דרכי התקשורת עם המשתמשים: מהם הצרכים? מהם האתגרים? כיצד המענה שלנו עונה על האתגר תוך שקילת היבטים סביבתית וחברתיים.

על פני כל שרשרת הערך של העולם הסביבתי, על מנת לאפשר סינרגיה אמיתית בין הטכנולוגיה לסביבה והחברה, ולבסס קהילה אשר מושתתת על ערכים אלו, ועל שיתופיות, שקיפות ויצירה הדדית.

  • הקמה ופיתוח קהילות

בבואי לפתח תשתית קהילתית אתייחס ל:

התאמת אסטרטגיית הקהילה להגדלת מכירות

איתור צרכי המיזם

איתור צרכי המשתמשים

איפיון הצורך ובחירת ערוצי תקשורת מתאימים  (אונליין, אופליין, שילוב בין השניים)

מיפוי שחקני מפתח

יצירת תוכן ושיח חברתי תוך קידום כלכלי למוצר\שירות

בניית מעטפת לשיתופי פעולה

יש לאגד את כולם יחד כדי ליצור למיזם קהילה פעילה, תומכת במיזם ובצמיחה כלכלית

  • אירועים, הרצאות וסדנאות 

קידום אימפקט קהילתי ושיתוף ידע. תוכן ההרצאה\ אירוע יותאם אישית לצרכי הלקוח. 

רוצים לשמוע עוד?